Etken Çevre Danışmanlık Hizmetleri, online olarak yapılan bildirim ve beyanların yapılabilmesi için gereken kullanıcı adı ve şifreleri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden temin ederek sisteme girişleri yapmayı sağlar. Bakanlıkça yapılması gereken bu beyanları eksiksiz ve belirtilen süre zarfı içinde yaparak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile sunmaktadır.

 

  • Ambalaj Beyanı
  • Atık(Tehlikeli ve Tehlikesiz) Beyanı
  • BEKRA(SEVESO) Bildirimi
  • Yağ Beyanı
  • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bildirimi
  • Kirlenmiş Sahalar Bildirimi
  • Kütle Denge Sistemi