Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) İzin Belgesi

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği, Motor yağı değişimi yapılan işletmeler (Akaryakıt istasyonları, Tamirhaneler, Servisler, Kamu kurum/kuruluşları, Belediyeler, Madencilik faaliyeti gösteren işletmeler, Diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler) geçici depolama alanı kurmakla, Motor Yağı değişim İzin Belgesi almakla, Bakanlığın çevrimiçi proğramlarını kayıt olmakla ve motor yağı değişimi ile ilgili bilgileri çevrimiçi proğram ile bildirim yapıp, onaylamakla yükümlüdür.

Motor Yağı Değişimi Yapılan İşletmelere aşağıdaki hizmetler Etken Çevre Danışmanlık tarafından verilmektedir.

  • Tesisin yönetmelik şartlarına göre Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı Kurmak
  • Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) kurmak
  • Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) Uygulamasına kaydını yapmak
  • Bakanlığa başvuruların yapılması
  • Sistem kullanımı için firmaya eğitim verilmesi
  • Motor Yağı Değişim İzin Belgesinin Alınması
  • Motor Yağlarının Bakanlıktan yetki belgesi almış kuruluşlara verilmesi işlemleri

Motor Yağı Değişim İzin Belgesi için Bizimle İrtibata Geçebilirisiniz.
İrtibat: 0212 640 20 10 – 0530 922 62 34