• Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık
  Çevre Danışmanlığı
  Çevre Danışmanlık Firması, çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişidir. 21.11.2008 tarih 27061 sayılı resmi gazetede yayımlanan ...
 • Çevre İzin ve Lisansı
  Çevre İzin ve Lisansı
  Eski adıyla Çevre Kanununca Alınması Gereken İzinler ve Lisanslar Hakkındaki yönetmelik olan 10.09.2014 tarihi itibari ile Çevre İzin Lisans Yönetmeliği olarak değiştiril...
 • ÇED Görüşü, ÇED Görüşü Belgesi
  ÇED Görüşü
  Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyec...
 • DKKR Ruhsatı
  DKKR Ruhsatı
  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği – Madde 44 uyarınca; bir şehir ve/veya sanayi bölgesinde parsellerin, kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksularını atıksu altyapı tesisle...
 • gsm ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  GSM Ruhsatı
  GSM Ruhsatı (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı), Gayri sıhhi (sağlıklı olmayan) müesseseler, yani işyerleri; faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku,...
 • Makine Yerleşim Projesi
  Makine Yerleşim Projesi
  Makine Yerleşim Projesi, işletmelerin faaliyet kapsamları dahilinde kullandığı  makinelerin  iş yeri mimari planı üzerinde enerji, kurulu güç, kapasite gibi teknik bilgil...
 • Kapasite Raporu
  Kapasite Raporu
  Kapasite Raporu ; İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf,  KOBİ ve büyük ölçekli sanayi işletmelerine ait bilgilerle düzenlenir. Makine, te...
 • itfaye raporu
  İtfaiye Raporu
  İtfaiye kurumu tarafından denetlenerek, işyerinin yangın yönünden gerekli önlemleri almış olduğu ve gerekli donanımlara sahip olduğuna dair verilen belgeye itfaiye raporu...
 • Çevre Eğitimi
  Çevre Eğitimi
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz tesislerde; işletme yetkilileri ve çalışanlarına çevrenin önemi, genel çevre bilinci eğitimi, çevre mevzuatı, çevre kirliliğinin sonuçları...
 • atık yönetimi
  Atık Yönetimi
  Atık Yönetiminin amacı; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlen...
 • Bildirim ve Beyanlar
  Bildirim ve Beyanlar
  Etken Çevre Danışmanlık Hizmetleri, online olarak yapılan bildirim ve beyanların yapılabilmesi için gereken kullanıcı adı ve şifreleri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde...
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
  İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Alanında Görev Yapmak Üzere Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yetkilendirilmiş, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Kişidir....

Müşteri Yorumları

Etken Çevre Danışmanlık kaliteli bir çevre danışmanlık firmasıdır, verdiği hizmetinin yanında ilgili ve güler yüzlü kadrosuyla ikitelli organize sanayi bölgesinde hizmetinizde, tavsiye ederiz.

Özgür ÖZDEMİR
Sentez Bilişim Web Hizmetleri

Şirket Haberleri