Etken Danışmanlık Whatsapp
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında, yetkililer tarafından iş yerlerinin açılıp faaliyet göstermeleri için “İş yeri açma ve çalışma ruhsatı” verilmektedir. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usuller bu yönetmelikte belirtilmiştir.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatının veriliş amacı, iş yeri faaliyetleri sırasında hava, toprak ve su kirlenmesi gibi çevreye zarar vermesi muhtemel olayların yanında insan sağlığına zarar verebilecek olan unsurları da en aza indirerek ortadan kaldırma amacını taşır. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, yetkililer tarafından denetim altında olan iş yerlerinin, birçok tehlikeye karşı güvenlik önlemi almak sureti ile, koşullara uygun şekilde çalışmasını sağlamak için gereklidir. İşletmeler iş güvenliği ortamı sağlamak; hava, su ve toprağın kirlenmesine engel olmakla yükümlüdür.

İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, bir iş yerinin faaliyetini sürdürmesi için alması gereken zorunlu belgelerden biridir. OSB sınırları içinde faaliyetlerini yürüten tesisler, Çalışma Ruhsatının alınmaması durumunda, OSB yönetimleri iş yerlerinin faaliyet göstermelerine izin vermemektedir.

Üretim tesisleri, fabrikalar, endüstriyel tesisleri, ticarethaneler, alışveriş mağazaları, yazıhaneler, dükkânlar ve tezgâhlar iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak zorunda olan bazı kuruluşlardandır. Her iş yeri için farklı ve detaylı belgeler ilgili idare tarafından talep edilmektedir. Bu belgeler, işletmenin bağlı olduğu bölgelere göre değişmektedir. Bu nedenle, belgelerin tam listesi için ilçe belediyelerinden öğrenilebilir. Evrakların tamamlanması ardından yapılan başvuruya istinaden, ruhsat ve denetim müdürlüğü tarafından yapılan yerinde incelemeyle eksiklik bulunmaması halinde ruhsat işlemi tamamlanır. İşletmeler ruhsatın alınmasıyla birlikte, faaliyetlerine başlayabilir.


1.Sınıf GSM’ ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır. 1. Sınıf GSM ruhsatları Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir.

2.Sınıf GSM’ ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, kurulca önerilip yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken gayri sıhhi müesseselerdir.2. ve 3. Sınıf GSM ruhsatları İlçe belediyeleri tarafından verilir.

3.Sınıf GSM’ ler: Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir. Çevresine olan zararları giderilemeyen 3. sınıf GSM’ ler de konutlardan ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta yapılır.İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı danışmanlığımız hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Geleceği Şekillendirmek için Doğanın Rehberliği Altında Birlikte Çalışıyoruz.
Temiz Hava, Temiz Su ve Yeşil Topraklar Bizim Hakkımızdır.

KALİTE
MEMNUN MÜŞTERİ
TAMAMLANMIŞ PROJE
ÇEVRESEL SUNUM VE RAPORLAMA