Etken Danışmanlık Whatsapp
Makine Yerleşim Projesi (Ruhsat Projesi)

Makine Yerleşim Projesi (Ruhsat Projesi)

Makine Yerleşim Planı, tesis veya işletmelerin işyeri ruhsatı alabilmeleri için gereken belgeler arasında

yer alır. Bu plan, üretim proseslerinde kullanılan makinelerin güç tüketimini içeren bir projeyi ifade

eder. Bu projenin hazırlanması işletmenin enerji tüketimi ve üretim süreçleri hakkında detaylı bilgi

sağlar.


Makine Mühendisi odasına kayıtlı uzman makine mühendisleri tarafından gerçekleştirilen bu süreç,

işletme genelinde gerekli verilerin toplanmasını içerir. Bu veriler, kullanılan makinelerin özellikleri,

güç tüketimleri ve yerleşim düzeni gibi faktörleri içerir. Hazırlanan Makine Yerleşim Planı daha sonra

işletme yetkilisine imzalı bir şekilde teslim edilir.

Tamamlanan proje, genellikle ilgili resmi kurumlara, örneğin Belediye veya Organize Sanayi Bölgesi

Müdürlükleri gibi kurumlara sunulur. Bu kurumlar, planın uygunluğunu değerlendirir ve işyeri

ruhsatının verilmesine karar verir.


Bu süreç, işletmelerin enerji tüketimini kontrol etmelerini, çevresel etkilerini azaltmalarını ve yerel

yönetmeliklere uygun bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlayan önemli bir adımdır.

Etken Çevre Danışmanlık bünyesinde bulunan makine mühendisi arkadaşlarımız yapacağı keşif ile

sizler için en doğru biçimde makine yerleşim projesi hazırlamaktadır.

Geleceği Şekillendirmek için Doğanın Rehberliği Altında Birlikte Çalışıyoruz.
Temiz Hava, Temiz Su ve Yeşil Topraklar Bizim Hakkımızdır.

KALİTE
MEMNUN MÜŞTERİ
TAMAMLANMIŞ PROJE
ÇEVRESEL SUNUM VE RAPORLAMA