Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık
  Çevre Danışmanlığı
  Çevre Danışmanlık Firması, çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişidir. 21.11.2008 tarih 27061 sayılı resmi gazetede yayımlanan ...
 • Çevre İzin ve Lisansı
  Çevre İzin ve Lisansı
  Eski adıyla Çevre Kanununca Alınması Gereken İzinler ve Lisanslar Hakkındaki yönetmelik olan 10.09.2014 tarihi itibari ile Çevre İzin Lisans Yönetmeliği olarak değiştiril...
 • ÇED Görüşü, ÇED Görüşü Belgesi
  ÇED Görüşü
  Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyec...
 • DKKR Ruhsatı
  DKKR Ruhsatı
  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği – Madde 44 uyarınca; bir şehir ve/veya sanayi bölgesinde parsellerin, kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksularını atıksu altyapı tesisle...
 • gsm ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  GSM Ruhsatı
  GSM Ruhsatı (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı), Gayri sıhhi (sağlıklı olmayan) müesseseler, yani işyerleri; faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku,...
 • Makine Yerleşim Projesi
  Makine Yerleşim Projesi
  Makine Yerleşim Projesi, işletmelerin faaliyet kapsamları dahilinde kullandığı  makinelerin  iş yeri mimari planı üzerinde enerji, kurulu güç, kapasite gibi teknik bilgil...
 • Kapasite Raporu
  Kapasite Raporu
  Kapasite Raporu ; İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf,  KOBİ ve büyük ölçekli sanayi işletmelerine ait bilgilerle düzenlenir. Makine, te...
 • itfaye raporu
  İtfaiye Raporu
  İtfaiye kurumu tarafından denetlenerek, işyerinin yangın yönünden gerekli önlemleri almış olduğu ve gerekli donanımlara sahip olduğuna dair verilen belgeye itfaiye raporu...
 • Çevre Eğitimi
  Çevre Eğitimi
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz tesislerde; işletme yetkilileri ve çalışanlarına çevrenin önemi, genel çevre bilinci eğitimi, çevre mevzuatı, çevre kirliliğinin sonuçları...
 • atık yönetimi
  Atık Yönetimi
  Atık Yönetiminin amacı; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlen...
 • Bildirim ve Beyanlar
  Bildirim ve Beyanlar
  Etken Çevre Danışmanlık Hizmetleri, online olarak yapılan bildirim ve beyanların yapılabilmesi için gereken kullanıcı adı ve şifreleri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde...
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
  İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Alanında Görev Yapmak Üzere Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yetkilendirilmiş, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Kişidir....