Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlık Firması, çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişidir.

21.11.2008 tarih 27061 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre Denetim Yönetmeliği”  6. Maddesi kapsamında tesislerin “Çevre Yönetimi Hizmeti” alması zorunlu kılınmıştır.

21.11.2013 tarih 28828 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” Madde- 5’ ye göre Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek- 1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alması, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, Ek-2 listelerinde yer alan ve mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler, çalışma sürelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne onaylatmaları durumunda, işletmenin sadece çalıştığı dönem içinde, bir çevre görevlisini istihdam etmek veya çevre yönetim birimini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

 

Etken Çevre Danışmanlık ,bünyesindeki Çevre Mühendisleri İle;

 

  • Tesiste; çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürüterek ve koordine ederek,
  • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit ederek,
  • İç tetkik gerçekleştirerek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlayarak faaliyet sahibine sunarak,
  • Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yaparak,
  • Çalışanlara ve yetkililere çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yaparak ve özendirici faaliyetler düzenleyerek,
  • Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürüterek,
  • İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak hazırlayarak,
  • Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılacak denetimler sırasında; tesis veya faaliyette hazır bulunarak,

 

Sizler için en iyi şekilde çevre danışmanlık hizmeti vermektedir.